Hakkımda

Muhammed Önal profil                     

 

Bilgisayar Mühendisi olan Muhammed ÖNAL, 2012 yılından itibaren Sağlık Sektöründe çalışmaktadır. Sağlık Sektöründe Veritabanı Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Lokal Hastane Süreçleri Koordinatörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2015 Yılından itibaren Bilgi Sistemleri Yöneticiliğinin yanısıra Üst Yönetim Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Analistliği görevinide yürütmektedir.

Muhammed ÖNAL, Mühendislik ilkeleri ile işletme ilkelerini birleştirerek analitik düşünme ve problemlere hızlı çözüm üretme noktasında bilgi ve tecrübesini Yöneticiler için Etkin Analiz ve Raporlama, Stratejik Düşünme çatısı altında toplamaya karar vererek, İşletme ve İş Dünyasında yönetici ve yönetici adaylarına rehberlik ve danışmanlık amacıyla kendi blogu üzerinden paylaşımlar yapmaktadır.

Muhammed ÖNAL'a ait Mühendis ve Mühendis adaylarına yönelik (özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler için) 2013 yılında Kodlab yayıncılıktan çıkardığı RFID Mimarisi ve Programlama adlı kitabı ile RFID Programlamasının ilk Türkçe kaynağını sektöre kazandırmıştır.

Üniversite yıllarından itibaren Sosyal sorumluluk projelerinde de gönüllülük esasına dayalı olarak çeşitli görevlerde bulunmuş ve halen aktif rol almaya devam etmektedir. Bu projelerden biri, bilişim platformu olan Yazılım Dilleri Platformu çatısı altında bir çok üniversite de Seminer, Eğitim ve Konferanslar vermiş ve gelen talepler doğrultusunda bu etkinliklere katılarak bilgi ve tecrübesini paylaşmaya devam etmektedir. (Bkz. Sunumlarım).

İlgi ve Araştırma Alanlarını ikiye ayırmak mümkündür.

1- Mesleki ve Teknik Araştırma Alanları

    => RFID Teknolojisi ve Akıllı Sistemler
    => NFC Mobil Sistemler
    => Web ve Uygulama Güvenliği
    => Microsoft .NET Teknolojileri
    => Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)

2- Strateji Planlama ve İş Geliştirme 

    => Big Data,İş Zekası, Power BI, Power Pivot, ADS
    => E-İş ve Mobil İş Süreçleri
    => Karar Destek Sistemleri
 
    => İş Geliştirme  
    => Bütçe Yönetimi
   
    => Maliyet Yönetimi
   
=> Malzeme ve Stok Yönetimi
    => Klinik Bilişim Sistemleri
    => Veri Analitiği
    => İşletme Verimliliği
    
=> İş Süreçleri Geliştirme ve Süreç Yönetimi 
    
=> Gelir Arttırıcı Projelerin Geliştirilmesi

 

BENİMLE ÇALIŞMAK ŞİRKETİNİZE/KURUMUNUZA NE GİBİ KATKILARI OLABİLİR?

 • İşletme bütçe ve maliyet analizi çalışmalarında bir deneyime sahip olduğum için işletmeye ait haftalık,aylık ve quarter bazında yıllık, dönemsel raporlamalar yaparak işletmenin öngörülen ve gerçekleşen rakamlar arasında daha tutarlı ve daha nominal seviyede tutabilirim.
   
 • Malzeme yönetimi çalışmalarında sahip olduğum deneyimle işletmeye ait stok yönetimi ve satın alma süreçlerinde mevcut Net Hizmet Gelirin hedeflenen yüzdelik diliminin üstüne çıkmadan daha minimize ederek oluşan maliyetlerden işletmeyi karlılığa geçirebilirim.
   
 • Verimlilik çalışmalarında ve norm kadro çalışmalarındaki deneyimimle işletmeye ait kaynakların doğru-akılcı bir ölçüde kullanılarak verimlilik göstergelerinde artış sağlatabilirim.
   
 • Tesis Yönetimini etkili ve verimli politikalarla sağlayabilirim.
   
 • Strateji planlama süreçlerine , işletme süreçlerine hakim olduğum için işletmenin genel hedeflerine ek olarak yeni ve uygulanabilir hedefler belirlenmesi ve projelendirilmesi konusunda destek olabilirim.
   
 • İşletmenin genel raporlama ve dökümantasyon sisteminin oluşturulması süreçlerinde katkı sağlayabilirim.
   
 • ISO 9001 Kalite Yönetin Sistemi Süreçleri
  OHSAS 18001 İş güvenliği ve İşçi Sağlığı süreçlerine
  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi süreçlerine hakim olduğum için kurum/şirket vizyonuna uygun bir işletme işletebilirim.

   
 • Eğitmenlik ve Yazarlık tecrübelerimden hareketle işletme içi eğitimleri planlayabilir ve buradan oluşacak maliyetleri azaltabilirim.
   
 • Bölümler (Departmanlar) arası iletişim-Koordinasyon ve yönetim tecrübemden hareketle takım ruhunu oluşturabilir ve bu takımda bir sinerji meydana getirerek tüm departmanların bir rol üstlenmesini sağlayabilirim.
   
 • Yapıcı ve Teşvik edici bir yönetişim benimseyerek çalışanlara (Ayrıcalıklı İç Sosyal Paydaş), Müşterilere/Misafirlere (Ayrıcalıklı Dış Sosyal Paydaş) şeklinde bir yöneşim üslubuyla hitap ederek çalışma motivasyonlarını arttırabilirim.
   
 • Yönetişimde 5S metodu ve 7E Paradigması ile daha yaşanabilir daha güven veren bir marka haline gelmeyi ve  toplum nezdinde kabul edilebilirliği sağlayabilirim.
   
 • Sürekli; yenilikçi ve üretken fikirler projeler hayata geçirerek İşletme ruhunun daima diri ve canlı olmasını ve bütünleşmiş bir ruh oluşmasını sağlayabilirim.
   
 • Kurumsal Gelişime yönelik süreç geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlayabilirim.
   
 • İşletme stratejileri ve gereksinimlerine göre projelerin geliştirilmesi, yürütülmesine destek verilmesi, takip ve raporlanması yapabilirim.
   
 • Sektör ve süreçlerle ilgili trendlerin ve best practice uygulamaların takibi yapabilir ve işletmede uygulanmasına yönelik ön çalışmalarının yapılması sağlayabilirim.
   
 • İşletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda öngörülen risklerin belirlenmesi, takibi ve erken önlem alınması hususlarında üst yönetimi/yönetim kurulunu bilgilendirmesini yapabilirim.

 

Saygılarımla
Bil.Müh.Muhammed ÖNALfacebook  twitter  linkedin  Google Plus  Youtube  Instagram  Academia

 


 


 


 

 

Rastgele Gönderilerim