Web Tabanlı RFID Login Sistemi

Bilgi ve Veri güvenliğinin önemi kavrandıkça son kullanıcıları daha güvenlikli uygulamalar kullanımına itmektedir.

 

Bu uygulamamız, Web tabanlı olarak verilerini web ortamında depolayan kurumlar için Sisteme login olurken kullanıcı adı ve şifre manuel olarak değil de bir RFID kartı vasıtasıyla RFID kartını (Personel Kimlik Kartıda olabilir) okuyucuya okutarak sisteme login olmayı sağlamaktadır.

Böylelikle bu sisteme erişmek isteyen kişi RFID kartı (Personel kimlik Kartı) ve cihazını bulundurmak zorundadır

Bütün Kurum ve kuruluşların yüksek düzeyde güvenlik arz eden sistemlerine entegre edilebilir bir projedir.

Uygulama alanları;

  • Web Tabanlı sisteme login olma durumunda
  • Windows oturumunda login olma durumunda
  • Bankalara ait ATM’ler de 2.seviye güvenlik parametresi olarak kullanımında
  • Özel düzeyde bulunan dokümanlara erişim durumunda vb.

      Gibi güvenlik arz eden tüm uygulamalarda kullanılabilir.


Rastgele Gönderilerim