Lab-Rad Sonuç Sistemi Web Servisi -2

Kurumlara yönelik kurum bazlı olarak numune istek tarihine göre iki tarih arası listelenen hastalara ait protokol numarası ve isim soyad listeler. Bu protokol numaraları vasıtasıyla hastanın ister laboratuvar ister radyoloji sonuçları listelenebilir.

Web servisler etkin bir loglama sistemi ile kontrol edilmelidir.


Rastgele Gönderilerim