Web Tabanlı Lab-Rad Sonuç Sistemi

Bu projemiz, Kurum bazlı anlaşma sağlanan herhangi bir kuruma satılan radyoloji, laboratuvar hizmetlerinin sonuçlarını görüntülemeye yarayan bir sistemdir.

Sisteme login olan kurum, hizmet satın aldığı hastanede, Hastane Otomasyonuyla entegre olan web projesi üzerinden kendi hastalarına ait iki tarih arasında protokol numaralarını listeler ve protokol numaralarına göre de laboratuvar ve radyoloji sonuçlarını görüntüleyebilir. Bu sonuçları Excel,Pdf ve Word ortamına aktarabilir.

Öncelikle hizmet satılan kuruma Admin panelinden bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulur. Bu kullanıcı adının Kurum Müşteri numarası HBYS otomasyonu ile eşleştirilir. Bunun yanı sıra sadece protokol bazlı değilde , iki tarih arasında bulunan kuruma ait tüm hastaları listeleme işlemi de yapılabilmektedir. Bu durum da ise kuruma verilen Sanal Kurum Kodu ile tüm hasta sonuçları sayfasına yönlendirilerek güvenlik işlemleri çerçevesinde tüm hastalarını da listeleyebilir. Buradaki amaç, hizmet satılan kurum hastalara ait sonuçları excele aktarıp excelden de kendi kurumunun otomasyon veritabanına import ederek tek tuşla medulaya göndermesini sağlar.

 

Geliştirme dili olarak C# ile Microsoft ASP.NET Web Teknolojisi; geliştime ortamı olarak TFS üzerinde Visual Studio 2013; Veritabanı olarak SQL Server management studio 2012 kullanılmıştır. Loglama Sistemi olarak Log4 altyapısı kullanılmıştır.

Microsoft.NET'in çok katmanlı mimarisi ile, aynı iş ve verikodlarının hem Smart-Client hem de web arayüzlerinde sorunsuz kullanılması sağlanmıştır.

Geliştirme dili olarak C# ile Microsoft ASP.NET Web Teknolojisi; geliştime ortamı olarak TFS üzerinde Visual Studio 2012; Veritabanı olarak SQL Server management studio 2012 kullanılmıştır.

Microsoft.NET'in çok katmanlı mimarisi ile, aynı iş ve verikodlarının hem Smart-Client hem de web arayüzlerinde sorunsuz kullanılması sağlanmıştır.


Rastgele Gönderilerim