DMS - Doctor Monitoring System

Asp.Net ile geliştirilen DMS projesi, Hastanelerde hastaları bilgilendirmek amacıyla hangi branş da hangi hekimler görev yaptığını belirten Monitor tabanlı bir projedir. Proje Branş kodu sistemine göre slayt şeklinde çalışmaktadır.

Genelde hastanelerde yer alan Kurumsal İletişim veya Misafir Hizmetleri yetkilileri tarafından ekleme çıkarma – güncelleme gibi yönetim işlevleri gerçekleştirilir.

Büyük LCD – LED Monitorlerde çalışabilecek şekilde programlanmıştır. 
Admin Paneli tarafında yetki verilen Kullanıcılar tarafından, yetkili oturumunda doktorlar için oluşturulacak profil ile Onaylı ve Gözükmesi istenilen hekimler Slaytta gözükür.

Geliştirme dili olarak C# ile Microsoft ASP.NET Web Teknolojisi; geliştime ortamı olarak TFS üzerinde Visual Studio 2012; Veritabanı olarak SQL Server management studio 2012 kullanılmıştır.

 

 

Geliştirme dili olarak C# ile Microsoft ASP.NET Web Teknolojisi; geliştime ortamı olarak TFS üzerinde Visual Studio 2012; Veritabanı olarak SQL Server management studio 2012 kullanılmıştır.

Microsoft.NET'in çok katmanlı mimarisi ile, aynı iş ve verikodlarının hem Smart-Client hem de web arayüzlerinde sorunsuz kullanılması sağlanmıştır.


Rastgele Gönderilerim