Web Tabanlı Kurumsal Intranet Uygulaması

İletişim ve Haberleşme üzerine kurgulanmış, şirket içi network/web olarak tanımlanır. Kurum içi iletişim ve bilgi paylaşımının temel alındığı bu portal üzerinden şirketler, çalışanlar arası sosyalleşmeyi, birbirleri arasındaki kesintisiz bilgi paylaşımını ve iş birliğini amaçlamaktadır.

Kurumsal İntranet Portalları, kurumla ilişkili her türlü bilgiyi tek bir kaynak altında birleştirmektedir.

Intranet projesi birçok kurumsal büyük firma için oldukça kolaylıklar arz eden web tabanlı lokalde (yani Kurum içi ağda) çalışan bir projedir. 

Intranet sistemi üzerinde Duyurular, Hekim Nöbet Listesi, Telefon Rehberi, Sağlık Mevzuatı, Doküman paylaşımı, İnsan Kaynakları, Medula E-reçete, Yemekhane Günlük Yemek Listesi, Anket gibi işlemler yer almaktadır.

Temel Modüller,
1- Duyuru Modülü
2- Etkinlik Modülü
3-Yemekhane Modülü
4-Hekim Nöbet Listesi Modülü
5-Santral-Çağrı Merkezi Modülü
6- İnsan Kaynakları Modülü 

Olmak üzere 6 Ana Modülden oluşmaktadır.

Her bir Modül için o vasfı gören birimlerde ki personellere yönetim yetkisi verilmiştir. Örneğin; Başhekimlik Asistanı olarak görev yapmakta olan personele Hekim Nöbet Listesi ve Duyuru modül yetkileri verilmiştir. Diğer modüllere erişim yetkisi yoktur.

Aynı Şekilde İnsan kaynakları biriminde görev yapan personel ise İnsan Kaynakları Modülü ve Etkinlik Modülü yetkisi verilmiştir. Etkinlik Listesi modülünde kurum içi yapılan etkinlikleri paylaşarak tüm personelleri haberdar edebilir. (Örneğin Kurum içi gezi, kurum içi konferans, kurum içi eğitim, aynı kuruma ait diğer şubeler arası personel ihtiyaçları gibi…). İnsan Kaynakları Modülünde ise kurumda çalışan personelleri Kurum e-insan Kaynakları Sistemi (Oracle gibi ) veritabanından verileri çekerek personelin görev ve bilgilerinde değişiklik yapmasına olanak sağlamaktadır.

Yemekhane Modülü ise; Kurum eğer bir yemekhaneye sahip ise Yemekhane sorumlusu tarafından bir aylık yemek çizelgesini sisteme ekleyerek personellerin günlük yemeklerden haberdar edilmesini sağlar.

Santral- Çağrı Merkezi Modülü ise; Kurum içerisinde bulunan dahili numaralara ve herhangi bir birimde çalışan personele kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefler. Böylelikle çağrı merkezi ve santral üzerinde ki yük ortadan kalkmış olur. Bu modülün yöneticisi Çağrı Merkezi sorumlusudur. Telefon rehberi gibi güncellemeler, yeni eklemeler ÇM yetkilisi tarafından yapılır.

Admin Kullanıcılar ise; Tüm Modüllere kullanıcı ara biriminden erişebilme yetkisine sahiptir. Yalnızca Tüm projenin yönetildiği Süper Admin girişi ile Kullanıcılar oluşturulabilir, diğer tüm modüllere ek olarak arka planda çalışmakta olan esktra modüller üzerinde de işlem yapabilmektedir.

 

Geliştirme dili olarak C# ile Microsoft ASP.NET Web Teknolojisi; geliştime ortamı olarak TFS üzerinde Visual Studio 2012; Veritabanı olarak SQL Server management studio 2012 kullanılmıştır.

Microsoft.NET'in çok katmanlı mimarisi ile, aynı iş ve verikodlarının hem Smart-Client hem de web arayüzlerinde sorunsuz kullanılması sağlanmıştır.


Rastgele Gönderilerim