BAŞARI SIRLARI (Yönetişimciler İçin Küçük Notlar)


9


Yaptığımız veya yapacağımıza karar verdiğimiz işlerde kendimize "Ne İstiyorum?" sorusunu sormalıyız. Eğer gerçek anlamda cevap alabiliyorsak zaten işi yarılamış oluruz. Çünkü Beklentilerimizin İçeriğini belirlemek ve bunu kendi iç sesimizle cevaplamak yapacağımız işin temelini sağlam atmamıza yardımcı olacaktır.


8


Lider; hedef belirlemelidir. Daha sonra hedefleriyle ilerleme yöntemlerini uygulamaya koymalıdır. Çünkü hedefler ilerlemenin adımlarıdır. Hedefleri olmayan bir Lider için;

"Hangi limana, ne gerekçelerle gideceğini bilmeyen hiç bir gemi kaptanı, gemisini ihiyaç duyulan hiç bir limana yanaştıramaz." söylenebilir.


7


Değişimi gözleyin, "Bu işi neden yapıyoruz!" sorusunu ekibinize mutlaka ve ısrarla sorun. Bir süre sonra ekibinizin yavaş yavaş çözümlere yöneldiğini tespit edebilirsiniz.


6


Strateji, başarılı olanı taklit etmek değil, farklı olanı yaratmaktır…

5


Yönetim Felsefemizde Sosyal Paydaşlarımıza aşağıdaki gibi yaklaşım geliştirilirse başarılı bir profil ortaya çıkar:

Kurum Çalışanı Ayrıcalıklı İç Sosyal Paydaş
Tedarikçi Dış Sosyal Paydaş
Müşteri Ayrıcalıklı Dış Sosyal Paydaş
Tüketici Ortak tasarımcı

 

                  

 

 


4


İş Zekası analizlerinin dayanağı olan Mantıksal Yaklaşım ;
1- Yapılacak olan analiz çalışmalarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak farklı çözüm seçeneklerini değerlendirmek için kullanılacak olan performans göstergelerinin tanımlanması,
2- Sistemi Kontrol eden değişkenler, sistem parametreleri ve değerlendirme ölçütleri arasındaki ilişkiler dikkate alınarak matematiksel modellerin geliştirilmesi,
3- Karar değişkenlerindeki çeşitlemeler ile sistem parametrelerindeki değişkenlik sonucunda oluşan birbirinden farklı senaryolar bu değişikliklerin performans göstergeleri üzerinde yarattığı etkinin analiz edilmesi.
gibi ana özellikler ile tanımlanabilir.

3


Liderlik, iletişim sürecinin yaşandığı bir ortamda, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak üzere yönlendirilmiş kişilerarası etkileşim sürecidir.

2


Bir Kurumun Kalite Politikası :
Minimum Ayrıcalıklı Dış Sosyal Paydaş İlişkileri Çerçevesinde olmalıdır.
Yani;

" Ayrıcalıklı Dış Sosyal Paydaş (Müşteri) Taleplerini zamanında, Ekonomik şekilde ve doğru nitelikte ürünler üreterek (veya Hizmet vererek) karşılamak ve sürekli Müşteri memnuniyeti (iyileştirme) sağlamaktadır."

1


İş Zekası ve Bilgi Yönetiminin Amaçları açısından irdelediğimizde en temel ortak noktaları:
Her iki disiplinin de temel amacı: Karar verme süreci ve karmaşık problem çözme etkinlikleri için uygun ortamı yaratmaktır.

Görüntülenen sonuçlar 21-29 arası ( Toplam 29 Sonuç Bulunmakta)
Sayfa:1 - 2 - 3« Geri · İleri »


Rastgele Gönderilerim